GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

Norint grąžinti arba pakeisti prekę būtina atsispausdinti ir užpildyti viršuje esančią PREKIŲ KEITIMO/GRĄŽINIMO FROMĄ  ir prie jos prisegus sąskaitą-faktūrą arba kasos aparato kvitą atsiųsti registruotu paštu kartu su grąžinama preke.

Adresu:

UAB ATSIKELI IR VARAI
A. Jakšto g. 9 - 129
01105 VILNIUS

Po išsiuntimo reikia pateikti registruotos siuntos numerį mums el. paštu: info@atsikeliirvarai.lt - taip informuojant, kad grąžinimas išsiųstas.

Jeigu prekė keičiama ar grąžinama ne paštu, o yra pristatoma atgal į mūsų kabinetą  adresu: A. Jakšto g. 9 – 129, Vilnius, formą užpildyti galima ir atvykus. Atvykti į kabinetą galima susitarus asmenine žinute, el. paštu: info@atsikeliirvarai.lt arba telefonu: +370 673 20402

1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

1.1 . NORĖDAMAS PASINAUDOTI SAVO TEISE NENURODANT PRIEŽASTIES ATSISAKYTI NUOTOLINĖS SUTARTIES, IŠSKYRUS LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.22810 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUMATYTAS IŠIMTIS, PIRKĖJAS GALI TAI PADARYTI LIETUVOJE PER 14 DIENŲ, EUROPOS SAJUNGOJE IR KITOSE ŠALYSE PER 30 DIENŲ NUO PREKĖS PRISTATYMO PIRKĖJUI DIENOS, INFORMUODAMAS PARDAVĖJĄ EL. PAŠTU: SHOP@ATSIKELIIRVARAI.LT IR UŽPILDĘS PREKIŲ GRĄŽINIMO FORMĄ PATEIKTĄ AUKŠČIAU. TUO ATVEJU, KAI PREKĖ NEKOKYBIŠKA, PREKIŲ GRĄŽINIMAS VYKDOMAS PER ĮSTATYMINĮ GARANTINĮ TERMINĄ.

1.2. PIRKĖJAS GRĄŽINDAMAS PREKES TURI JAS SIŲSTI REGISTRUOTA SIUNTA PER LIETUVOS PAŠTĄ ARBA PER KURJERĮ. REGISTRUOTOS SIUNTOS NUMERIS PRIVALO BŪTI PATEIKTAS PARDAVĖJUI ELEKTRONINIU PAŠTU: SHOP@ATSIKELIIRVARAI.LT NE VĖLIAU KAIP PER 24 VAL. PO IŠSIUNTIMO. TAIP PAT PIRKĖJAS PREKES GALI PRISTATYTI Į MŪSŲ PARDUOTUVĘ ADRESU: A. JAKŠTO G. 9 - 129, VILNIUS“.

1.3. Pirkėjui grąžinama visa su prekės įsigyjimu susijusi pinigų suma. Tačiau prekės grąžinimo išlaidas Pardavėjui apmoka pats Pirkėjas.

1.4. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nedėvėta, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista, nenuplėšta popierinė etiketė, nesutepta ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.

1.5 Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (sąkaitą-faktūrą, pavedimo kopiją, kasos aparato kvitą ).

1.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 1.1-1.5 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.7. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma, jei tokia buvo sumokėta.

1.8. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

1.9. Pinigai grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 d.d. nuo Prekės gavimo. Pinigai pervedami į grąžinimo formoje nurodytą banko sąskaitą. Grąžinimas vykdomas tik į to paties asmens, kuris pirko prekę, banko sąskaitą. Vardas ir pavarė turi sutapti su banko sąskaitos savininko vardu bei pavarde.

Dėl individualiai pasiūtų batų grąžinimo skaityti taisyklių 3.1-3.3 punktus.

NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS:


1.10. Nekokybiška prekė laikoma:
1.10.1. Prek
ė, akivaizdžiai neatitinkanti Pardavėjo pateiktos informacijos, turinti trūkumų ar kitų pastebimų defektų.
1.10.2. Prek
ė, netinkama naudoti pagal įprastą paskirtį.
1.10.3. Prekė, neatitinka kokybės rodiklių, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms.

1.11. Prekė nėra laikoma nekokybiška  ir 1.13-1.15 punktai negalioja, jeigu Pirkėjas prekės užsakymo metu neatidžiai perskaitė prekės aprašymą ir nori grąžinti prekę dėl netikusios spalvos, modelio, dydžio. TOKIU ATVEJU PIRKĖJAS GALI PASINAUDOTI SAVO TEISE NENURODANT PRIEŽASTIES ATSISAKYTI NUOTOLINĖS SUTARTIES, IŠSKYRUS LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.22810 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUMATYTAS IŠIMTIS, LIETUVOJE PER 14 DIENŲ, EUROPOS SAJUNGOJE IR KITOSE ŠALYSE PER 30 DIENŲ NUO PREKĖS PRISTATYMO PIRKĖJUI DIENOS, VADOVAUJANTIS TAISYKLIŲ 1.1-1.5 PUNKTUOSE NUSTATYTA TVARKA.

1.12. Prekė nėra laikoma nekokybiška, jei prekės išvaizda ar savybės pasikeitė nuo netinkamos priežiūros, nuo normalaus ir įprasto prekės naudojimo ir nusidevėjimo.

1.13. Pirkėjas, manydamas, jog įsigijo nekokybišką prekę privalo informuoti Pardavėją el. paštu shop@atsikeliirvarai, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, vaizduojančias iškilusią problemą.

1.14. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo pasirinkimu pakeisti nekokybišką prekę analogiška kokybiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.

1.15. Grąžinama nekokybiška prekė negali būti papildomai mechaniškai pažeista Pirkėjo. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

1.16. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 1.13-1.15 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.17 Grąžinamos nekokybiškos prekės išlaidas apmoka Pardavėjas. Išlaidos grąžinamos kartu su už prekę sumokėta pinigų suma, bankiniu pavedimu.  Pardavėjas rekomenduoja prekių grąžinimą vykdyti per Lietuvos paštą, siunčiant prekę registruota korespondecija arba siunta. Pirkėjas grąžindamas prekę, privalo atsiųsti Pardavėjui dokumentą įrodantį už prekės grąžinimą sumokėtus pinigus (čekio arba sąskaitos - faktūros kopija). Jeigu Pirkėjas pasirenka kitokį nei Pardavėjo rekomenduotą prekės pristatymo būdą, papildomos Pirkėjo patirtos išlaidos nėra grąžinamos.

1.18 Pirkėjas grąžindamas nekokybišką prekę privalo apie tai informuoti pardavėją, el. paštu: shop.atsikeliirvarai.lt, kur būtų aiškiai nurodyti Pirkėjo kontaktai, prekės pirkimo dokumentas, pirkimo data, banko sąskaitos numeris priklausantis Pirkėjui. Taip pat dokumentas įrodantis su grąžinimu susijusias išlaidas (1.17). Padavėjas per 14 d.d. įsipareigoja grąžinti už prekę bei jos grąžinimą sumokėtus pinigus pervedant juos į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

1.19 Nenkokybiška prekė gali būti grąžinta Pirkėjui pačiam pristatant nekokybišką prekę į parduotuvę A. Jakšto g. 9 - 129, Vilnius. Už pirkėjo atvykimo išlaidas Pardavėjas neatsako. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinima tik už prekę sumokėta pinigų suma.


2. PREKIŲ KEITIMAS

2.1 Prekės spalvą, modelį ar dydį galima pakeisti, jeigu norima spalva, dydis arba modelis tuo metu yra sandėlyje.  Prekės keičiamos - Lietuvoje per 14 dienų, Europos sajungoje ir kitose šalyse per 30 dienų nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos.

2.2 Keičiama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Keičiant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (pirkimo čekį, užsakymo nr, sąskaitą-faktūrą).

2.3. Pirkėjas norimą pakeisti prekę turi išsiųsti registruota siunta per Lietuvos paštą arba per kurjerį. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui elektroniniu paštu: shop@atsikeliirvarai.lt ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.


2.4 Visos su prekės keitimu susijusios pašto išlaidos apmokamos paties pirkėjo. Papildomais klausimais 
dėl prekių keitimo galite kreiptis el.paštu: shop@atsikeliirvarai.lt arba į mūsų parduotuvę adresu: A. Jakšto g. 9 - 129, Vilnius ir nemokamai pasikeisti prekę.

 

3. BATŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

3.1 Esantys sandėlyje batai įsigyti www.atsikeliirvarai.lt elektroninėje parduotuvėje gali būti grąžinami pagal bendras grąžinimo taisykles nurodytas punktuose 1.1 - 1.9.

3.2 Batai gali būti keičiami, jeigu tuo metu sandėlyje yra reikiamas modelis ar dydis. Jeigu tokios prekės sandėlyje nėra, tuomet Pirkėjas atgauna už prekę sumokėtus pinigus. Arba reikiamas batų dydis užsakomas individualiu užsakymu, tada galioja žemiau esanti taisyklių sąlyga 3.3.

3.3 Pagal išankstinį (neesantys sandėlyje) arba individualų užsakymą pasiūti kokybiški batai nėra grąžinami. ATKREIPTINAS DĖMESYS Į TAI, KAD VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.22810 STRAIPSNIO 2 DALIES 3 PUNKTU, VARTOTOJO TEISĖ ATSISAKYTI NUOTOLINĖS SUTARTIES NETAIKOMA SUTARTIMS DĖL PAGAL SPECIALIUS VARTOTOJO NURODYMUS PAGAMINTŲ PREKIŲ, KURIOS NĖRA IŠ ANKSTO PAGAMINTOS IR KURIOS GAMINAMOS ATSIŽVELGIANT Į VARTOTOJO ASMENINĮ PASIRINKIMĄ AR NURODYMĄ, ARBA DĖL PREKIŲ, KURIOS YRA AIŠKIAI PRITAIKYTOS VARTOTOJO ASMENINĖMS REIKMĖMS. ATSIŽVELGIANT Į TAI, PIRKĖJAS NEGALI ATSISAKYTI NUOTOLINĖS SUTARTIES, PAGAL KURIĄ ĮSIGYJAMI PAGAL IŠANKSTINĮ (NEESANTYS SANDĖLYJE) ARBA INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ PASIŪTI KOKYBIŠKI BATAI, T. Y. JIE NĖRA GRĄŽINAMI.

3.4 Pagal individualų užsakymą pasiūti nekokybiški batai gali būti grąžinami pagal bendras nekokybiškų prekių grąžinimo taisykles nurodytas 1.10-1.17 punktuose.